Suyatağı Köyü


Suyatağı, Elazığ ilimizin Baskil ilçesine bağlı bir köyümüzdür.
Suyatağı Köyü

Reklamlar
Reklamlar

Tarihçe

Suyatağı köyü; ilk tunç çağına uzanan yerleşim izlerine rastlanmıştır. Karakaya baraj çalışmaları sırasında çıkan kalıntılar, özellikle Fırat havzasına birçok kavimlerin yerleştiğini göstermektedir. Elde edilen bilgilere göre Hititler burada uzun süreli hakimiyet kurmuşlardır. Daha sonra Asur ve Makedon istilası başlamıştır. En son Romalılar ve Bizanslılar hakim olmuşlardır.

Coğrafya

Coğrafi konumu:

Elazığ iline 87 km, Baskil ilçesine 49 km ve malatya iline 35 km uzaklıktadır. Suyatağı köyünün güney sınırını teşkil eden Muşar Dağı Karakaya Baraj Gölüne dik yamaçlarla iner ve ortalama yükseltisi 1383 m.'dir. Köy, Fırat Nehri havzasında yer almakta olup akarsular tarafından parçalanmış düzlükler üzerinde yer alır.

Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar
Etiketler:


Bir Yorum Yaz